Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil: Tilrettelegge for mer campingturisme

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen intervjues av Bobil og Caravan Magasinet
  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen intervjues av Bobil og Caravan Magasinet
 • Fagsjef og daglig leder i NBCC, Jørgen Snoen overrekker modell av en campingvognekvipasje og en bobil til en meget interessert samferdselsminister som har en stor samling av modellkjøretøyer
  Fagsjef og daglig leder i NBCC, Jørgen Snoen overrekker modell av en campingvognekvipasje og en bobil til en meget interessert samferdselsminister som har en stor samling av modellkjøretøyer
Del denne siden:
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen intervjues av Bobil og Caravan Magasinet
Fagsjef og daglig leder i NBCC, Jørgen Snoen overrekker modell av en campingvognekvipasje og en bobil til en meget interessert samferdselsminister som har en stor samling av modellkjøretøyer
Tekst og foto: Bjarne Eikefjord og Jørgen Snoen
Bobil og Caravan magasinet, nr 1, februar 2016

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil: Tilrettelegge for mer campingturisme

På Landsmøtet i Norsk Bobil og Caravan Club i 2014 fikk samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen en rekke forslag til å gjøre hverdagen for brukere av campingvogner og bobiler enklere og bedre. BoCM fikk forleden en samtale med statsråden for å se hva som er gjort.

Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen er i ferd med å sikre seg et betydelig ettermæle i norsk samferdselshistorie. Han har klare visjoner om hva han ønsker å gjøre i forhold til brukere av bobiler og campingvogner. Statsråden er levende opptatt av biler og samferdsel. Allerede på forværelset står en rekke ulike modellbiler utstilt, og på selve kontoret er skap, vindusposter og hyller nærmest dekket av hans enorme samling - som er verdt en sak i seg selv.

Samlingen ble for øvrig komplettert fra NBCC med en campingvognekvipasje og en bobil med fullt ferieutstyr – i miniatyr. En gave som ble mottatt med takk og som ble nærmere undersøkt med bistand fra fagsjef og daglig leder i NBCC, Jørgen Snoen. Men, det var statsrådens visjoner for bobil og campingvognfolket vi ønsket å høre mer om.

Enklere regelverk

- Vi ønsker å tilrettelegge landet for campingferie med vogn eller bobil. Norge er et fantastisk flott land å reise i, og med bobil eller campingvogn kan reisende, enten de er par eller familiefolk uansett alder stanse der de måtte ønske for å oppleve naturen. Fremfor alt skal vi utarbeide et enklere regelverk som gjør hverdagen bedre og enklere for campingfolk flest, sier Ketil Solvik-Olsen. Han peker på at bobiler ikke kan sammenlignes med for eksempel tunge kjøretøyer som lastebiler, busser og vogntog.

Bobiler har ikke samme bruksmønster som de store yrkeskjøretøyene. Det er derfor helt urimelig at bobiler skal være underlagt samme krav som disse, for eksempel når det gjelder EU-kontroll for kjøretøyer over 3,5 tonn. «Der har vi tatt grep og innen 1. juli skal dette være gjennomført», sier samferdselsministeren. Hva kan så bobil og campingvognfolket vente seg videre?

- På landsmøtet til NBCC i 2014 lovet jeg å følge opp flere reformforslag for bobiler og campingvogner. Jeg forsto det slik at mange av disse var sterkt etterlengtet og ønsket i mange år. Forslagene fra NBCC var både konstruktive og meget aktuelle, og jeg har derfor den glede å fortelle at en rekke av disse nå er i ferd med å bli gjennomført, de fleste i løpet av 2016,- sier Solvik-Olsen. Og nevner i fleng flere forslag fra NBCC som nå er under gjennomføring:

Bompengesatser

Bobiler over 3,5 tonn har til nå vært underlagt samme bompengesatser som andre tungkjøretøyer. Fra 1. juli 2016 er det meningen at kjøretøyer registrert som campingbiler, og som veier over 3500 kg. skal få samme bompengesatser som personbiler. Dette har i mange år vært en meget viktig sak for bobileiere, og en sak NBCC har kjørt fram med topp prioritet. Nå varsler samferdselsministeren at det som gjenstår, er å få reformen på plass i datasystemer og organisasjonene som står for bompengeinnkrevingen i Norge.

EU-kontroll

Det samme gjelder endringen av EU-kontroll for bobiler over 3,5 tonn fra årlig til toårlig kontrollperiode. Ketil Solvik- Olsen ber om forståelse for at det ikke bare er å knipse i fingrene i disse sakene, det kreves også til dels mye tilpasning for datasystemer og andre praktiske utfordringer som må løses underveis, for eksempel i forhold til rutiner i Statens Vegvesen. «Gjennomføringen tar derfor tid i de fleste av denne typer saker», sier statsråden som ikke legger skjul på at han også er minst like utålmodig som NBCCs medlemmer når det gjelder gjennomføringstid på gode forslag.

Hastighet

Vegdirektoratet har sendt ut på høring tre forslag til endringsforskrifter når det gjelder hastighet og bredde for bobiler og campingvogner. Det første forslaget går ut på at biler mellom 3500 kg og 7500 kg skal kunne kjøre inntil 110 km/t der slik hastighet er tillatt. Etter gjeldende regelverk kan ingen motorvogner med tillatt totalvekt over 3500 kg kjøre i høyere hastighet enn 80 km/t. NBCC har lenge ment at å øke tillatt topphastighet for bobiler tyngre enn 3500 kg. og campingvogner slik at de kan følge det øvrige trafikkbildet bedre, faktisk er bidrag til økt trafikksikkerhet. Ketil Solvik-Olsen er enig, og regner med at dette skal det være mulig å gjennomføre for bobiler i løpet av 2016. For campingvogner har departementet vært i kontakt med tilhengerprodusenter. Det er en klar oppfatning at dagens tilhengere generelt og campingvogner spesielt er utformet for å møte kravene som ligger i den tyske Tempo 100, og Solvik-Olsen ser ingen grunn til at dette ikke kan gjøres gjeldende for Norge også. Hvilket han har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se nærmere på.

Kjøretøybredde

Det andre forslaget går ut på at største tillatte kjøretøybredde for bobiler på offentlig vei blir 2,6 meter. I dag er største tillatte kjøretøybredde for bobil på offentlig vei 2,55 meter. Bobiler og campingvogner på denne bredden i dag med fastmontert markise, vil dermed bli «lovlige» med en tillatt totalbredde på 2,6 meter. «Så langt er det en klar oppfatning blant fagfolkene i Vegdirektoratet at økning til 2,6 meters totalbredde, ikke har noe si verken for trafikksikkerhet eller fremkommelighet», sier Solvik-Olsen. Det samme gjelder for øvrig opp og ned vektjusteringer av bobiler og campingvogner. «Dette må kunne gjennomføres på en langt enklere og mer rasjonell måte i fremtiden», sier statsråden som varsler at dette også inngår i tiltakspakken. I samme høring inngår også kravene til vinterutrustning for bobiler mellom 3500 og 7500 kg. Disse vil få samme krav som personbiler og kjøretøyer under 3500, hvis forslagene går gjennom.

Vektgrenser og førerkort

«Mange ønsker å øke vektgrensen for førerkort klasse B til 4500 eller 4250 kg. men der har vi møtt veggen i form av internasjonalt EU-regelverk», sier Ketil Solvik-Olsen. Og legger til at det har lite for seg å lage en særnorsk førerkortgrense som ikke vil være gyldig sør for Øresund, dette må derfor løses internasjonalt. EUs førerkortdirektiv regnes for bortimot umulig for utenforlandet Norge å gjøre noe med. Under et møte i EU-Parlamentet i Brüssel i juni i fjor, tok en representant for NBCC derfor uformelt opp med EU-Kommisjonen muligheten for å legge til grunn gjeldende regel som tillater en bil på 3500 kg. å ha en tilhenger på 750 kg. og gjøre en presisering om at totalvekten på 4250 kg. kan gjelde enten vogntoget eller campingkjøretøyet alene. Tilbakemeldingen var at dette ville de «vurdere med velvilje» om det ble fremmet fra norsk myndighetsnivå. Ketil Solvik-Olsen lyttet til forslaget med interesse, og lovet å legge forslaget fram for fagfolkene i departementet så snart som mulig for å se om det kunne fremmes for EU-Kommisjonen.

En lyttende statsråd

En annen stor utfordring er harmoniseringen av fergetakster for bobiler og campingvogner, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lyttet nok en gang med interesse til forslag fra NBCC om tiltak for å løfte denne saken opp og frem. Og lovet å lytte enda mer, for eksempel når det gjelder rasteplasser og overnattingsplasser for bobiler og campingvogner. «Vi har gjort mye av det vi tidligere foreslo for å endre på det som irriterer campingfolket. Nå gjør vi en jobb for å få til et regelverk som både skal bli så nær det NBCC ønsker – samtidig som det er fornuftig. Vårt mål med å gjennomføre disse endringene, er å gjøre det enklere å eie og bruke bobiler og campingvogner i Norge», sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som samtidig inviterer til videre samarbeid på dette området.


 

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: