• Stora Lee Camping på Tolsby gård i Aremark er en flott campingplass
  Stora Lee Camping på Tolsby gård i Aremark er en flott campingplass
 • Campingekvipasjene til arbeidsgjengen fra NBCC er parkert
  Campingekvipasjene til arbeidsgjengen fra NBCC er parkert
 • Elektriker Bjørn Gunnar Kverne sjekker el-anlegg
  Elektriker Bjørn Gunnar Kverne sjekker el-anlegg
 • Elektriker Tore Normann Sørensen sjekker el-anlegg
  Elektriker Tore Normann Sørensen sjekker el-anlegg
 • Dårlige el-koblinger er ikke uvanlig, men når slike koblinger ligger godt gjemt nede i gresset er det direkte farlig både for mennesker og dyr i tillegg til at det er brannfarlig
  Dårlige el-koblinger er ikke uvanlig, men når slike koblinger ligger godt gjemt nede i gresset er det direkte farlig både for mennesker og dyr i tillegg til at det er brannfarlig
 • Her har det blitt skjøtet en kabel på uforsvarlig vis som lå godt nede i gresset. Lederne på kabelen var åpne og det betyr stor fare for skade.
  Her har det blitt skjøtet en kabel på uforsvarlig vis som lå godt nede i gresset. Lederne på kabelen var åpne og det betyr stor fare for skade.
 • NBCCs medlemmer som brukte av sin fritid til å gjennomføre kontrollen, nyter et velfortjent måltid etter dag med god innsats.
  NBCCs medlemmer som brukte av sin fritid til å gjennomføre kontrollen, nyter et velfortjent måltid etter dag med god innsats.
Del denne siden:
Tekst og foto: Jørgen Snoen
Bobil og Caravan magasinet, nr 6, desember 2016

Norsk Bobil og Caravan Club: I sikkerhetens tjeneste

Helgen 4. til 6. juni ønsket Håkon Tolsby NBCC region 11 velkommen til å gjennomføre sikkerhetskontroller på Stora Lee Camping i Aremark. Det er andre året regionen gjennomfører slike aksjoner. Stora Lee Camping ligger vakkert til i et kupert terreng i direkte tilknytning til innsjøen Stora Lee.

Ferden til Tolsby gård i Aremark der campingplassen skjedde under akkompagnement av Tor med hammeren, og et kraftig sommerregn. Dette var av kortvarig art og resten av helgen fikk strålende junisommervær. NBCC har i alle år drevet med sikkerhetsarbeid der hovedfokuset har gått på elsikkerhet og propan i tillegg til det som trafikkstasjonene har kontrollert av bremser, hjuloppheng, dekk og lys. NBCC avd. Borg har lang erfaring med slike sikkerhetskontroller utført på campingplasser for gjester som har campingvogn på fast plass. Denne erfaringen tok region 11 med seg i kontrollene som startet i fjor.

Kontrollbehov

Campingplasseiere er på samme måte som Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) særdeles fornøyd med den innsatsen som gjøres av NBCC, og vil bruke kontrollresultatene i videre arbeid inne på campingplassen. Kontrollene har over år vist at det er et stort behov for slike kontroller da det hvert år avdekkes mange feil både på strømopplegget spesielt til og i fortelt og termotelt. Feilene går på feil kabeltype og dimensjon, feil koblinger og generelt feil bruk av kabler og opplegg. Det avdekkes også feil på 12 volts anlegget der det er batteri i campingvognene. Her er det manglende lufteslange, feil koblinger til batteri der det brukes fjærklemmer til batteripolene. Her skal det være skrudde polskoklemmer, og at ledningene fra lader og forbruksledninger skal festes med skrudde koblinger med kabelsko. Det er også manglende innfesting av batteri.

Alvorlige feil

Et batteri inneholder en utrolig stor mengde energi, så hvis batteriet ikke er riktig montert helst i en plastkasse med lokk beregnet for dette kan alvorlige uhell oppstår med personskader og skade på campingvogn. Alle de campingvognene som ble kontrollert denne helgen hadde feil på det elektriske anlegget. Når det gjelder propananleggene som ble kontrollert, så gikk det mest på for gamle eller skadde slanger. Det ble gjennomført lekkasjetesting av både regulatorer og resten av propananleggene. Det var flere regulatorer som hadde lekkasje eller andre feil slik at disse må byttes.

Brannvern

Noen andre sjekkpunkter på en slik fastliggersjekk er: brannslokningsapparat, røykvarslere og gassvarslere. Her var det flere brannslokningsapparater som var utgått på dato, der pulveret i noen apparater hadde satt seg. Noen visste ikke hvor apparatet var, og andre igjen hadde ikke engang pakket pulverapparatet ut av esken der slangen heller ikke var montert.

Flere hadde røykvarsler og gassvarsler liggende i skap, noen uten batteri. Røykvarsler skal monteres så høyt opp mot taket som mulig der røyk lett kan komme til. Det er en fordel å montere røykvarsler både i campingvogn og ute i teltet. Her er det bra å montere røykvarslere som snakker sammen. Gassvarsler skal monteres så lavt som mulig nede ved gulvet, og er det åpning under en skapdør mot gulvet så kan varsleren monteres innenfor døren.

God ventilasjon

Mange dekker til mellom campingvogn og bakken under. Det skal være fri tilstrømning av luft under campingvognen. Dette for at en propanlekkasje som renner gjennom gulvet kan luftes bort. Samme gjelder for den knakkgassen som kommer fra batteriet som skal luftes ut via en slange gjennom gulvet.

Årlig service

For fastliggere kan det være fordelaktig å gå sammen om å få service fra seriøse campingvognforhandlere, gjerne merkeforhandler. Det er like viktig for de som har campingvogn stående på fast plass å få en årlig service. Når det gjelder det elektriske anlegget så ligger hele ansvaret på campingvognens eier å holde anlegget i orden, og etter gjeldende forskrifter. Som ufaglært privatperson har man svært begrenset mulighet eller anledning til å montere elektrisk anlegg selv. Derfor bør alle kontakte installasjonsfirma for å sjekke det anlegget som de har. Campingplasseier har ansvaret for å holde sitt anlegg i orden, og påpeke at gjestene holder sine anlegg i orden.   

Kontrollørene

De som gjennomførte kontrollene var Tore Sørensen avd. Romerike, Bjørn Gunnar Kverne avd. Romerike, Ragnar Bjørntvedt avd. Romerike, Elisabeth Strøm Bjørnstad avd. Askim og omegn, Torsten Hellner avd. Follo, Kjell Holt avd. Borg, og undertegnende Jørgen Snoen avd. Borg. NBCC ble tatt godt imot av alle som hadde meldt seg på kontrollen, både kontrollører, gjester og plasseier var enige om at det er viktig at slike kontroller finner sted. Kontrollene er gratis for medlemmer av NBCC, og flere valgte å bli medlemmer da de så nyttegraden av medlemskapet.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: