• En brann på campingplass kan få dramatiske konsekvenser hvis avstanden mellom campingenhetene er for liten. Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk Brannvernforening
    En brann på campingplass kan få dramatiske konsekvenser hvis avstanden mellom campingenhetene er for liten. Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk Brannvernforening
Del denne siden:
En brann på campingplass kan få dramatiske konsekvenser hvis avstanden mellom campingenhetene er for liten. Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk Brannvernforening
Av: Jørgen Snoen, fagsjef i NBCC
Bobil og Caravan magasinet, nr 1 Februar 2019

Norsk Bobil og Caravan Club: For din sikkerhet på camping

Enkelte saker kan man overraskende lett få gjennomslag for i politisk eller øvrig myndighetsbehandling. Mens andre ganger tar det fryktelig lang tid, og det må legges ned en enorm innsats og stayerevne for å nå fram til et godt sluttresultat. En slik sak gjelder sikkerhetsavstand på campingplasser for å sikre liv, helse og verdier hvis det skulle oppstå brann. En sak Norsk Bobil og Caravan Club trodde skulle være ren plankekjøring i en tid hvor sikkerhet er satt på den politiske dagsorden innen mange områder. Som i så mange andre saker, har NBCC også i denne saken stått alene opp for bedre campingsikkerhet. Fagsjef i NBCC, Jørgen Snoen, har vært den som har kjørt saken overfor myndighetene, og han forteller her om erfaringene i årene som har gått.

8. februar 2013 startet NBCC arbeidet med å få til et regelverk for økt sikkerhet på campingplassene ved å fastsette standardiserte regler for avstand mellom campingenhetene. Denne spesielle saken om avstand på campingplasser der det benyttes isolerte fortelt (også såkalte spikertelt) har det også vært skrevet om tidligere i Bobil og Caravan Magasinet.

God dialog

NBCC har underveis vært i stadig kontakt med fagpersoner i de involverte direktorater. NBCC har god dialog med de som var med i den arbeidsgruppen som NBCC fikk opprettet sommeren 2015, etter å ha fått gjennomslag i departementet. Gruppen arbeidet godt sammen, og leverte et grundig sluttdokument, som så skulle videre til politisk behandling. Den politiske behandlingen har nok vært påvirket av endringer hver gang det har blitt endringer blant statssekretærer og statsråder. Noe som har vist seg å være en ikke ubetydelig brems på tidsutviklingen av denne saken, ved at saken har blitt liggende ubehandlet

NBCC forslag

Det har underveis blitt fremsatt stadig nye datoer for sluttbehandling, høring og kunngjøring. Endelig, våren 2018 kom det etter ny purring fra NBCC, brev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet om at forslaget som NBCC har vært en forkjemper, for hadde fått politisk gjennomslag på Stortinget. I brevet av 22. juni 2018 fra departementet sto det at saken skulle ut på alminnelig høring høsten 2018, og med ikrafttredelse i 2019. Men så ble det stille.

Utsettelse

NBCC har i spenning ventet på hvordan høringsbrevet ville bli seende ut, og hvordan resultatet etter høringen ville bli. Dette høringsbrevet skulle komme høsten 2018, så ble dette tidspunktet flyttet til rett før jul 2018. Nå sier kalenderen 2019 uten at høringsbrevet har kommet. Årsaken viser seg å være at det pågår en sak mellom Justisdepartementet og Kommunaldepartementet om hvordan høringsteksten skal lyde. Det standardiserte sikkerhetsregelverket for norske campingplasser samler dermed fortsatt støv i departementet.

Campingsikkerheten

NBCC,  alle campinggjester med isolerte fortelt, campingplasseiere og kommunene som er tilsynet på campingplassene, venter fortsatt i spenning. Alle håper at vi snart ser høringsbrevet, og at betyr at man kan få et fornuftig og sikkert regelverk å forholde seg til.

NBCC har jobbet med denne saken i snart seks år, og vi har fortsatt troen på at det kan komme et nasjonalt regelverk spesielt for viktige sikkerhetsforhold på campingplassene.

NBCC for alle

Saken viser nok en gang hvor viktig det er for campere å ha en organisasjon i ryggen som er villige til å kjempe hardt, og over lang tid om nødvendig. Og ikke minst en sterk organisasjon som kan fronte saker som enkeltpersoner på egenhånd har problemer med å få gjennomslag for. NBCC ble stiftet i 1960, og har i alle år arbeidet for at campinglivet skal bli så bra som mulig for alle campere uansett om de har telt, campingvogn eller bobil.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

  • Legg ferien til Norge!
    Campingplassene finner du her:
  • Legg ferien til Norge!
    Campingplassene finner du her: