Når problemer oppstår for NCC-medlemmer: Klagenemnd tar saken

  • Sommerbutikken
  • Årlig har NCC stor pågang fra eiere av bobiler og campingvogner når feil og mangler avdekkes. Nå vil de kunne få profesjonell bistand til å avgjøre saken i egen klagenemnd. (Illustrasjonsfoto)
    Årlig har NCC stor pågang fra eiere av bobiler og campingvogner når feil og mangler avdekkes. Nå vil de kunne få profesjonell bistand til å avgjøre saken i egen klagenemnd. (Illustrasjonsfoto)
Del denne siden:
Årlig har NCC stor pågang fra eiere av bobiler og campingvogner når feil og mangler avdekkes. Nå vil de kunne få profesjonell bistand til å avgjøre saken i egen klagenemnd. (Illustrasjonsfoto)
Tekst: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 3. juni 2014

Når problemer oppstår for NCC-medlemmer: Klagenemnd tar saken

Eiere av bobiler og campingvogner som også er medlemmer av Norsk Caravan Club, vil fra 1. august kunne bringe problemer og uenigheter med leverandører inn for en klagenemd til avgjørelse. Avtalen er inngått mellom Norges Caravan Bransjeforbund og NCC, og sikrer rask behandlingstid når uenigheter oppstår.

Norsk Caravan Club er langt mer enn en selskapsklubb for eiere av bobiler og campingvogner. NCC tar også opp utfordringer for medlemmer i forhold til avgifter, campingplassretningslinjer, oppstillingsplasser for bobiler. Nå kommer også en klagenemnd som skal behandle de gjerne vanskelige sakene som dukker opp når det oppstår diskusjoner om hvem som har ansvar for feil og mangler som inntreffer med bobiler og campingvogner.

Feil og mangler oppstår

Uansett hvor god leveringskvalitet som finnes, vil feil og mangler oppstå, både med bobiler og campingvogner. Forbrukslovgivningen sier en god del om plikter og rettigheter, både for kjøpere og selgere. Men, disse kan tolkes, og det gjøres i utstrakt grad. Dermed blir det lett uenighet også om selve saksprosessen, noe man ikke skal ha besøkt mange «leirbål» for å få med seg når sladderen og hudflettingen om og rundt enkelte leverandører går som varmest. NCC mener at en klagenemnd som kan se på hele saken med nøytrale øyne, derfor vil være viktig, både for leverandører og kjøpere av bobiler og campingvogner.

Vanskelige saker

Fagsjef og daglig leder i NCC, Jørgen Snoen, sier at denne type saker ofte er vanskelige og krever mye tid for å finne løsninger. Ikke alltid finnes løsninger som alle er tilfreds med. Hvert år kommer mange slike klagesaker til NCCs juridiske medlemsservice. Hvis ikke enighet kan oppnås, er gjerne neste steg å ta saken i rettsapparatet. Men terskelen dit er gjerne høy, og mange uenigheter er slik at de bør kunne løses før advokater starter taksametrene, sier Jørgen Snoen. Erfaringene viser at det er meget sjelden at saker behandlet i en klagenemnd havner i rettsalene, selv om selve kjennelsene fra en klagenemnd ikke er juridisk bindende.

Avtale for NCCs medlemmer

Norges CaravanBransjeforbund og NCC har inngått avtale om å etablere en felles, bransjebasert klagenemnd eller tvisteutvalg fra 1. august 2014. Alle medlemmer i NCB og NCC er automatisk tilknyttet ordningen gjennom sine respektive medlemskap. Det vil bare koste kr. 500,- å bringe en sak inn for klagenemnda. Hvilket gjør tiltaket til «et gullkantet tilbud» for alle medlemmer av NCC.

Klagenemndas virkeområde

Klagenemnda skal behandle klager som gjelder tvister av rettslig karakter i konkrete kontraktsforhold mellom medlemmer av NCB og NCC. Alle kontraktsforhold (kjøp, salg, bytte, utleie, leie m m) og alle slags varer og tjenester (bobil, campingvogn, utstyr, reparasjon, garantiarbeid, undersøkelser m m) omfattes av klageordningen. Klagenemnda skal avgi rådgivende uttalelser som ikke er juridisk bindende, men som skal tillegges stor vekt. Begge parter skal oppfordre sine medlemmer til å følge uttalelsene fra klagenemnda.

Organisering

Klagenemnda får eget styre som skal registreres i Brønnøysund sammen med enheten. Styret utøver sin myndighet i forhold til avtalen og vedtektene som er nedfelt. Klagenemda får 3 medlemmer, en leder og 2 partsrepresentanter fra henholdsvis NCB og NCC. Til nemnda hører et sekretariat som skal forberede saker for nemnda og gi veiledning og informasjon i klagesaker. I praksis blir sekretariatet bestående av 1 fra NCB og 1 fra NCC. Alle uttalelser og annen nyttig informasjon fra klagenemnda skal bekjentgjøres på de respektive partenes hjemmesider, og skal dermed være åpent tilgjengelig.

Medlemskap en forutsetning

For å kunne bringe en sak inn for klagenemnda, må man være medlem av Norsk Caravan Club. Medlemskapet må i utgangspunktet være tegnet når bobilen eller campingvogna som er stridstema, ble anskaffet.

Med tanke på hvor ofte det oppstår feil og problemer med bobiler og campingvogner, og hvor mange av disse som medfører lengre disputter mellom selgere og kjøpere, bør dette være et meget viktig moment til fordel for medlemskap i NCC alle kjøpere av bobiler og campingvogner bør vurdere, sier Jørgen Snoen, fagsjef og daglig leder i NCC.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

  • Legg ferien til Norge!
    Campingplassene finner du her:
  • Legg ferien til Norge!
    Campingplassene finner du her: