Bruktpriser på bobiler og campingvogner kan gi overraskelser

  • Bruktpriser på bobiler og campingvogner kan gi overraskelser
    Bruktpriser på bobiler og campingvogner kan gi overraskelser
Del denne siden:
Bruktpriser på bobiler og campingvogner kan gi overraskelser
Tekst og foto: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 1. februar 2014

Bruktpriser på bobiler og campingvogner kan gi overraskelser

En bobil eller campingvogn har som det meste annet to priser: En kjøpspris ny, og en bruktpris som avsløres den dagen videresalget skjer. Der kan det komme mange overraskelser, noe som vises av research, intervjuer med flere forhandlere og leverandører. Med forbehold om at det kan være avvik i forhold til enkelttilfeller.

Bruktverdien av en bobil eller campingvogn er i prinsippet det markedet er villig til å betale. Nettbaserte bruktmarkeder som FINN og tilsvarende gir en pekepinn om hvilke forventninger selgerne har når det gjelder verdifastsettelsen. Bobil og campingvognforhandlere har gjennomgående prislister hvor inngår en rekke parametre for verdivurdering. Disse er noe forskjellige for bobiler og for campingvogner. De siste følger ikke helt «naturlovene» for vanlig bruktprisutvikling.

Bobiler

For å begynne med bobiler. I bruktprisvurderingene inngår momenter som årsmodell, kjørelengde, visuell og teknisk tilstand, hvilke løsninger som inngår, og hvilket chassis som er benyttet. Selv om få våger å si det høyt, er det enkelte chassiser som er bortimot uselgelige på bruktmarkedet utenfor Oslo og sentrale Østlandsområdet, rett og slett fordi servicemuligheter i distriktene for bestemte chassisleverandører ikke finnes. Andre sliter fortsatt litt med ettervirkningene etter problemer som enkelte leverandører hadde i forrige tiår, men som nå skal være borte. Som for eksempel problemene med 5. giret i en bestemt drivlinje.

Motorutvikling

Omtrent borte er også motorsvake bobiler som for et par tiår siden stort sett irriterte vettet av andre feriebillister med sin krabbegirfart så snart en liten motbakke var å se. Dagens bobiler drives stort sett av moderne turbodieselmotorer som har tilstrekkelig kraft til å holde norske fartsgrenser og vel så det. Noen har ofte «pyntet» litt på motorkraften ad elektronisk vei, men det trenger ikke være noe godt salgsargument. For om en leverandør får ferten av noe slikt, forsvinner gjerne det som måtte gjenstå av garantier som dugg for solen.

Helintegrerte løsninger

Tidligere var alkovebiler meget populære, nå er det mest helintegrerte løsninger enten med midtplassert dobbeltseng, to enkeltsenger, og nedsenkbar køyeseng over styrehuset som har overtatt. Så kommer selvfølgelig størrelse, vekt, kvalitet og utstyr. Dusj og toalett er i dag nærmest et standardkrav, det samme gjelder tilstrekkelig stor avløpstank og batterikapasitet for camping utenfor allfarvei en dag eller tre. Og helst også vinterisolerte avløpsrør så det ikke blir helfrosset ved vinterbruk.

Flere kilder for prisfastsettelse

Forhandlerne har flere kilder for prisfastsettelser på brukte bobiler. Først og fremst kommer standardlister basert på årsmodell, type, størrelse, utstyr og kjørelengde. Dernest har de dataverktøy som kan «vurdere» en lang rekke parametre, og deretter komme ut med en antydning. Til sist er det hva tilsvarende bobiler omsettes for i det frie markedet, gjerne gjennom prisantydninger på nettsteder som FINN.NO og lignende. Til sammen angir dette en prisantydning med avvik oppover og nedover.

Markedspriser varierer

Ut fra priser på FINN, estimater fra flere bobilforhandlere og litt i forhold til standardtabeller, kan en si at markedsverdien på en bobil med normal bruk og normal kjørelengde halveres i løpet av 5 – 8 år. Ytterligere halvering (til ca. 25% av nybilpris) kommer et sted mellom 8 og 12 år. Derfra og videre ut over blir verdifastsettelse gjort ut fra taksering basert på individuell vurdering av hver enkelt bobil. Prosentvis verdireduksjon følger omtrent samme kurve for rimelige og dyre biler. Hvilket betyr at i kroner og øre blir de dyreste bobilene i innkjøp også de dyreste å eie i form av verditap og avskrivning. På dette området følger bobiler omtrent samme verdiutvikling som vanlige biler.

Campingvogner

For campingvogner dukker det opp flere overraskelser hva angår verditap i forhold til alder. Forhandlerne har noen prislister som utgangspunkt, men i praksis er markedet her mer enerådende enn når det gjelder bobiler. Forhandlere tar utgangspunkt i at verdien på en campingvogn halveres etter 5 år, for å falle til ca. 40% etter 10 år. Deretter går verdien langsomt nedover til ca. 5 – 10% av nyverdi etter 20 år. Men det viste seg å stemme bare for noen typer.

Forskjell på nyverdi

Mellom en del nordiske merker og den tyske markedslederen Hobby skiller det nesten 100% i kjøpsverdi på en vanlig mellomklassevogn (5,5m). Forventningen ville normalt være at den dyreste og mest påkostede vogna ville holde seg best i pris. Men, ut fra de markedsbruktprisene som finnes, stemmer ikke det. En 5 år gammel Hobby-vogn i dette segmentet oppnår en pris som ligger på 70-80% av en tilsvarende ny vogn. Etter 10 år omsettes Hobby-vogna fortsatt for mellom 60 og 70% av nypris for tilsvarende vogn. Først etter nærmere 15 år, blir verdien av en Hobby-vogn halvert i forhold til nyprisen. Her lagt til grunn prisantydninger på nettsalgssteder og hos forhandlere.

Billige vogner, mindre verditap

Overraskelsen kom i forhold til nordiske vogner av typene Solifer, Cabby og Kabe, som i utgangspunktet koster nærmere det dobbelte av en tilsvarende Hobby-vogn. Allerede etter 10-12 år var verdien av disse på nivå med Hobby, og fulgte deretter samme kurve videre. Prosentvis verditap på disse følger således mer «standardkurven» som går fra 50% etter 5 år til 5-10% etter 20 år. I kroner og øre blir disse vognene således både langt mer kostbare i innkjøp, men også i form av verditap over en bestemt tidsperiode, enn Hobby-vogner. Andre tyske vogner havner i en mellomposisjon, hvor verditapkurven mer følger de nordiske vognene. Dette var et interessant fenomen som krever mer forklaring.

Valutakurs prisavgjørende

Flere campingvognforhandlere erkjente at dette var et verdiutviklingsbilde de ikke var helt ukjent med. De mener at det som skjer, er at en 5 år gammel nordisk vogn vil koste nesten like mye som en tilsvarende helt ny Hobby-vogn. I stedet for å kjøpe brukte nordiske vogner, kjøper derfor mange heller en helt ny Hobby- vogn. Bruktvognkjøpere tenker ikke så mye over hva den faktiske nyprisen er, men ser på prisen de må betale nå. Dermed blir nyprisen for Hobby på mange måte en terskel for bruktprisene på nordiske vogner, og bidrar til å «dra opp» bruktprisene på Hobby. På grunn av gunstigere Euro-kurs de siste 4 årene, er nyprisene for kontinentale vogner ikke økt så mye. Det foregår mye «grå-import». Mange har store bruktlagre av nordiske vogner, som igjen er prispressende i bruktmarkedet for disse. Resultatet er uansett, at etter ca. 10-12, er bruktprisforskjellen på Hobby, og andre nordiske og kontinentale mer kostbare vogner, bortimot visket ut og svært liten. Levetid på flere tiår Moderne campingvogner har gjennomgående god kvalitet og vil, med normalt stell og vedlikehold, lett kunne ha en levetid på minst 30 år. Utskiftning av campingvogner skjer gjerne med betydelig større intervaller enn bobiler eller andre kjøretøyer. En hovedtendens er likevel tydelig: Campingvogner som er billigst nye, er forholdsvis dyrest som brukt. Nordiske vogner er dyrest å kjøpe nye, men forholdsvis rimeligere å kjøpe brukt etter et tiår.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

  • Legg ferien til Norge!
    Campingplassene finner du her:
  • Legg ferien til Norge!
    Campingplassene finner du her: