• Generalsekretær i Norges Caravanbransjef­orbund, Geir Holm og Anders G. Hovde, senior­ rådgiver, Automotive TNS­Gallup, presenterte campingundersøkelsen på et presseseminar ved Oslo Caravan
  Generalsekretær i Norges Caravanbransjef­orbund, Geir Holm og Anders G. Hovde, senior­ rådgiver, Automotive TNS­Gallup, presenterte campingundersøkelsen på et presseseminar ved Oslo Caravan
 • Avslapping og frihet scorer høyest, camping­ folket representerer et gjennomsnitt av befolkningen
  Avslapping og frihet scorer høyest, camping­ folket representerer et gjennomsnitt av befolkningen
 • Barnevennlighet viktigst for vognbrukere i al­dersgruppen 30-­44 år, de campingferierer også oftest med barn
  Barnevennlighet viktigst for vognbrukere i al­dersgruppen 30-­44 år, de campingferierer også oftest med barn
 • Bobileiere er oftest voksne par, 4 av 10 er pensjonister
  Bobileiere er oftest voksne par, 4 av 10 er pensjonister
 • Flertallet reiser i Norge, her fra idyll på Sotra. En god del reiser også til Sverige.
  Flertallet reiser i Norge, her fra idyll på Sotra. En god del reiser også til Sverige.
 • Noe flere bobiler enn vognbrukere reiser til Danmark og Tyskland, her fra Rømø på Jyllands vestkyst
  Noe flere bobiler enn vognbrukere reiser til Danmark og Tyskland, her fra Rømø på Jyllands vestkyst
 • Oslo er et «problemområde» for bobiler og campingvogner, mindre enn 2% av disse er registrert der. Trengs et politisk taktskifte for bransjen, mener NCB
  Oslo er et «problemområde» for bobiler og campingvogner, mindre enn 2% av disse er registrert der. Trengs et politisk taktskifte for bransjen, mener NCB
 • Norges Caravanbransjeforbund har 132 med­lemmer. 92 er forhandlere. I 2014 omsatte bransjeforbundets medlemmer for 4,9 milliar­der NOK
  Norges Caravanbransjeforbund har 132 med­lemmer. 92 er forhandlere. I 2014 omsatte bransjeforbundets medlemmer for 4,9 milliar­der NOK
Del denne siden:
Av: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 4, september 2016

Mytene står for fall: Campingfolket kartlegges

Norges Caravanbransjeforbund, NCB, har i samarbeid med TNS Gallup gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge hvem norske eiere av campingvogner og bobiler egentlig er. Det ble en gjennomgang av mange myter hvorav noen står for fall, mens andre ser ut til å leve videre i beste velgående.

Motorvognregisteret viser at 85.000 campingvogner er registrert for å rulle på norske veier. 7000 av disse er registrert de siste 3 år. Av disse har 902 eiere besvart spørreskjemaet fra TNS/NCB, flest fra Nord Norge og Østlandet, færrest fra Oslo og Akershus. Det finnes videre omtrent like mange uregistrerte campingvogner, fortrinnsvis fastliggere. Disse er ikke med i undersøkelsen, som bare omfatter registrerte vogner. Rundt 40.000 bobiler ruller på norske veier, hvorav 8.000 er kommet til de siste tre år. Den prosentvise økningen har derfor vært størst for bobiler, med forbehold om at fjerningen av årsavgift for campingvogner fra 2015 kan medføre at flere vogner nå registreres.

Geografiske forskjeller

Ikke uventet avdekket undersøkelsen betydelige geografiske forskjeller for «vogntetthet». På «jumboplass» finner vi Oslo, med 12,6% av befokningen, men bare 1,9% av registrerte campingvogner. Akershus fylke har 11,4% av befokningen, og 7,4% av alle campingvogner i landet. I motsatt ende av skalaen finner vi fylkene nordafor. Nordland har for eksempel 10,9% av alle registrerte campingvogner med 4,6% av befolkningen. Troms mønstrer 7,9% av vogner med 3,2% av befokningen, mens Finnmark er det mest campingvogntette fylket hvor 1,5% av folket har 4,5% av vognene. Langs kysten og i innlandet i Sør Norge, er det til dels betydelige variasjoner. Hovedtendensen er likevel klar: De mest urbane strøkene har lavest, og de minst folketette områdene har høyest campingvogntetthet.

Oslo lavest

Med små variasjoner gjelder dette bildet også for bobiltettheten. Også for bobiler er Oslo desidert på bunn med bare 1,7% av registrerte bobiler i Norge. Man skal ikke lenger enn til Akershus fylke, så tredobles bobiltettheten. Nordland topper her med 11%. Buskerud, Hedmark og Finnmark ligger lavere på bobil enn for campingvogn, mens Bergen og Rogaland har høyere andel bobiler sammenlignet med campingvogner. At Oslo ligger så lavt, har sin bakgrunn i flere årsaker: «Vanskelig med parkering, liker ikke camping, for trangt, ikke min ferieform, liker andre ting bedre» er noen av svarene som fremkommer. NCB mener at Oslo-området utgjør et betydelig utdekket marked, og vil utføre videre analyser for å kartlegge bakenforliggende årsaker.

Barnefamilier med vogn

Undersøkelsen viser at de fleste campingvogneiere er foreldre med barn. Hele 42% er i aldersgruppa 45-59 år, 25% er fra 30 til 44 år. Dette gjenspeiler seg i brukssesongen, som for campingvogner i hovedsak starter i mai og slutter i september-oktober. Vi minner om at dette gjelder vogner som er registrert for å «rulle» og fanger ikke opp fastliggerne som gjerne bruker vognene hele året, og da fortrinnsvis i Norge. Nesten 90% sier de mest reiser i Norge, noe over 60% besøker også Sverige, bare 20% sier de besøker Danmark. Men selv med registrerte vogner, er det hele 38% som har vogna på fast plass i sesongen. Halvparten sier likevel at de bruker vogna like mye til korte og lange turer, 20% forteller om helgeturer, mens 29% drar mest på lange turer, så hjulene er visst ikke så verst runde likevel. Tar vi så med at 46% av campingvognhusstandene har inntekt over 800.000, under fjerdeparten er akademikere og nærmere 25% stemmer Arbeiderpartiet, så har vi fått med oss det meste.

Voksne par

62% av bobileierne er over 60, 4 av 10 er pensjonister, og hovedtyngden er i praksis voksne par. 75% bruker bobil med ektefelle/samboer, bare 14% har barn med seg i bobilen. De starter sesongen noe tidligere, gjerne i mars-april, og avslutter i oktober-november. En god del, hele 42% sier at de bruker bobilen også om vinteren. Reisemønsteret er omtrent som for campingvogner, men noen flere drar til Danmark og Tyskland. Og ca. 17% stemmer FrP, for å ta med det også. Ellers er partipreferanser, sosial bakgrunn og yrkesaktivitet ikke ulikt det vi finner i samfunnet for øvrig.

Avslapping og frihetsfølelse

Dette formålet topper desidert hos campingvogneierne, hele 6 av 10 sier at det er viktigst. For bobiler er tallet 45%, de ønsker til gjengjeld å reise mer. Begge grupper setter pris på frihetsfølelsen og sosialt samvær med bobil eller campingvogn. Pussig nok er økonomien lengre ned på lista, bare rundt 10% vektlegger dette, men statistikken viser at vognbrukere legger igjen nesten tre ganger så mye penger i ferietiden som bobilbrukerne. 66% av campingvogneierne i aldersgruppa 30-44 år vektlegger barnevennlighet, mot bare 18% av bobilbrukerne. Den såkalte delingsøkonomien vil ha trange tider blant campingfolket, bare ca. 3% vil låne eller leie bort vogn eller bobil.

Gjennomsnitt av befolkningen

Undersøkelsen viser at campingfolket gjenspeiler den øvrige befolkningen. Det finnes lite mat å hente for mytene som er forsøkt skapt gjennom en del outrerte medieserier om campingplassfolk. Campingvognfolket har gjerne en høyere familieinntekt enn bobilfolket, men det kan også forklares med at sistnevnte har langt flere pensjonister i flokken. Grilldressene og harry-stemplene er så godt som borte, det er helt vanlig folk faktisk fra alle sosiale grupper vi finner både i campingvogner og bobiler.

Ny politikk trengs

Undersøkelsen avdekker også at det trengs en ny politikk for sentrale og folketette områder. For eksempel i Oslo og Akershus, hvor det i dag er nesten umulig å kunne parkere en bobil eller campingvogn. Noen steder finnes det lokale regler som krever flytting etter trekvart år, og parkering på borettslagsparkeringsplasser kan fort bli et høyrisikoprosjekt når parkeringshaukene kommer med blokkene og kranbilene sine. Det finnes faktisk eksempler på at folk er blitt kastet ut av borettslag på grunn av hensettelse av en liten campingvogn som ikke stakk utenom selve parkeringsfeltet.

Mange saksfelter

Denne undersøkelsen avdekker et større antall saksfelter det vil være viktig for en interesseorganisasjon å følge opp gjennom politiske kanaler. NCB varsler at de vil følge opp denne undersøkelsen hvert år, og samtidig se på hva som kan gjøres for campingfolket i storbyene. Norsk Bobil og Caravan Club har også grepet fatt en del av utfordringene for å få til mer politisk imøtekommenhet når det gjelder bruk og parkering av campingvogner og bobiler i bystrøk. Til sammen er dette noe hele caravanbransjen kan høste fordeler av.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: