Kommuner tar feil: Kan ikke kreve eiendomsskatt på isolerte fortelt

 • Oppslaget i avisa Nordlys om eiendomsskatt på isolerte fortelt på Senja Camping, fikk NBCC til å reagere og kommunen til å frafalle det kreative forsøket på å skaffe seg økte inntekter
  Oppslaget i avisa Nordlys om eiendomsskatt på isolerte fortelt på Senja Camping, fikk NBCC til å reagere og kommunen til å frafalle det kreative forsøket på å skaffe seg økte inntekter
 • Dronebilder fra Senja Camping, som fikk eiendomsskattekrav på 4.172 millioner, en økning på 2.412 millioner, fordi kommunen feilaktig ville legge eiendomsskatt på isolerte fortelt og oppstilllingsplasser.
  Dronebilder fra Senja Camping, som fikk eiendomsskattekrav på 4.172 millioner, en økning på 2.412 millioner, fordi kommunen feilaktig ville legge eiendomsskatt på isolerte fortelt og oppstilllingsplasser.
Del denne siden:
Oppslaget i avisa Nordlys om eiendomsskatt på isolerte fortelt på Senja Camping, fikk NBCC til å reagere og kommunen til å frafalle det kreative forsøket på å skaffe seg økte inntekter
Dronebilder fra Senja Camping, som fikk eiendomsskattekrav på 4.172 millioner, en økning på 2.412 millioner, fordi kommunen feilaktig ville legge eiendomsskatt på isolerte fortelt og oppstilllingsplasser.
Tekst og foto: NBCC
Bobil og Caravan magasinet, nr 1 Februar 2020

Kommuner tar feil: Kan ikke kreve eiendomsskatt på isolerte fortelt

Et nyhetsoppslag i avisa Nordlys om eiendomsskatt på isolerte fortelt vakte sterkt engasjementet i NBCC, som har engasjerte seg kraftig i denne saken.

Nye inntektskilder

NBCC har fått informasjon om at norske kommuner som får trangere og trangere økonomiske kår leter fortvilet etter nye inntektskilder. Det er forståelig, og viser ansvarlighet, men enkelte ganger blir utfallet feil. Som for eksempel når noen forsøker å skattlegge isolerte fortelt på campingplasser, slik avisa Nordlys kunne fortelle for en tid tilbake.

Mangel på kunnskap

De som fikk oppdraget med å finne objektene hadde nok ikke tilstrekkelig kunnskap om hva en campingplass er. Og dermed fikk saken et utfall i starten som var uheldig. To campingplasser skulle få eiendomsskatt på de isolerte fortelt på campingplassene, senere ble dette justert til oppstillingsplasser som skulle belastes campingplasseieren. Men, like feil ble det, for heller ikke dette kunne kommunen kreve. Til slutt frafalt de hele denne skattesaken. Men, her er det åpenbart behov for opprydning.

NBCC reagerer

Da NBCC ble kjent med situasjonen, slik den ble fremstilt i avisen Nordlys, så NBCC at det var behov for å gjøre en jobb for å rydde opp vedrørende isolerte fortelt. NBCC engasjerte Morten Justad Johnsen i advokatfirma Kleven & Kristensen, som ble bedt om å hjelpe til med å få satt saken riktig. Det har blitt jobbet med saken siden avisoppslaget 29. april 2019 kom. I første uken av desember 2019 fikk vi en bekreftelse fra kommunen om at NBCCs syn blir tatt til følge. Hverken isolerte fortelt eller oppstillingsplasser skal skattlegges med eiendomsskatt.

Kommunen gav etter

NBCC slår fast at isolerte fortelt som hverken har registreringsnummer, og heller ikke er registrert med gårds og bruksnummer, kan ikke skattlegges. Isolerte fortelt skal ikke være skatteobjekter for eiendomsskatt. Det er uregistrerte fortelt som kan flyttes fra campingplass til campingplass etter avtale med campingplasseier. Kommuner må nå rydde i sine oversikter når det gjelder objekter som kan skattlegges med eiendomsskatt. Det er ikke alltid at alle faste bygninger blir registrert i matrikkelen for de enkelte eiendommer.

Tranøy kommune har foretatt en slik opprydding, og dette arbeidet medførte endringer i skattegrunnlaget for campingplassene i kommunen. NBCC vil herved gi honnør til Tranøy kommune for resultatet i denne saken.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: