Frosten kryper inn: Gjør campingvogna klar for vinteren

 • Kaldt ute – varmt inne. Vintercamping er topp så lenge man sørger for noen enkle forholdsregler. Fjern snø på taket både for vekten og for å hindre frostsprengning av luker og ventilasjon, støtt opp under chassis for å hindre skader når snømengden på taket blir for stor.
  Kaldt ute – varmt inne. Vintercamping er topp så lenge man sørger for noen enkle forholdsregler. Fjern snø på taket både for vekten og for å hindre frostsprengning av luker og ventilasjon, støtt opp under chassis for å hindre skader når snømengden på taket blir for stor.
 • Snø som smelter gir vann som trenger inn i lukepakninger og ventilasjon og kan gi frostsprengning når de fryser igjen – som her
  Snø som smelter gir vann som trenger inn i lukepakninger og ventilasjon og kan gi frostsprengning når de fryser igjen – som her
 • Tøm alle tanker – eller bruk frostveske som tåler lave temperaturer. Varmtvannsberedere er hard plast, koster mye og sprekker lett når vannet fryser, som denne er et eksempel på.
  Tøm alle tanker – eller bruk frostveske som tåler lave temperaturer. Varmtvannsberedere er hard plast, koster mye og sprekker lett når vannet fryser, som denne er et eksempel på.
Del denne siden:
Kaldt ute – varmt inne. Vintercamping er topp så lenge man sørger for noen enkle forholdsregler. Fjern snø på taket både for vekten og for å hindre frostsprengning av luker og ventilasjon, støtt opp under chassis for å hindre skader når snømengden på taket blir for stor.
Snø som smelter gir vann som trenger inn i lukepakninger og ventilasjon og kan gi frostsprengning når de fryser igjen – som her
Tøm alle tanker – eller bruk frostveske som tåler lave temperaturer. Varmtvannsberedere er hard plast, koster mye og sprekker lett når vannet fryser, som denne er et eksempel på.
Tekst: Jørgen E. Snoen
Bobil og Caravan magasinet, nr 6 Desember 2018

Frosten kryper inn: Gjør campingvogna klar for vinteren

Det er sikkert som en lås at det hvert år blir kuldegrader, og dag vil våre campingkjøretøyer bli utsatt for frost. Smågnagere kryper også inn om de får muligheten. Denne artikkelen erspesielt for de som er ferske campere, og andre som ønsker å vintercampe.

Om man camper i den kalde årstiden, eller bare lagrer vogner og bobiler, må vi ta noen forholdsregler. De viktigste er alt som kan fryse i stykker. Her er det viktig å tømme vanntanker, bereder, avløpstank og fjerne annet som ikke tåler frost.

Slanger og kraner må tømmes så godt det går. Slå av vannpumpe, og la alle vannkraner stå åpne. Hvis det er umulig å få tømt vann- og avløpssystemene helt slik at det kan oppstå fare for at frosten kan medføre skade så finnes det i dag et stort utvalg av giftfri frostvæske. Denne kan brukes både i drikkevann og avløpssystemene. Her må man skylle svært godt når drikkevannsystemet skal benyttes igjen.

Frostsprengning kan forekomme på taket på både bobiler og campingvogner om det kommer mye snø. Spesielt hvis noe av snøen smelter og ikke renner bort fra taket. Da kan smeltevannet fryse og sprenge opp takluker og takventiler. Mange har funnet løsninger der de setter opp kasser over taklukene med pakning mellom kassekant og tak.

Ventilasjon

Campingkjøretøyer er utstyrt med ventilasjon tilpasset antall personer som skal sove i kjøretøyet. Her er det viktig å holde alle ventiler åpne. Luften som forbrukes når de propan-fyrte varmeanleggene eller annen forbrenningsvarme fyres opp, trekker gjennom ventiler i gulvet. Mennesker og dyr forbruker også oksygen fra luften. Her er det livsviktig at alle gulventiler holdes åpne. Det er også livsviktig å holde det åpent under gulvet da en propanlekkasje skal «renne» ut gjennomventilene i gulvet, og da må det være fri lufting under mot bakken også. Her er det viktig med gjennomtrekk.

Snølast

Det finnes spesielle støttebukker å få kjøpt for bruk til å støtte opp campingvogner. Disse er beregnet for å spennes opp mellom bakken og rammevangene under gulvet. Dette bør gjøre foran og bak akslingen(e).  Mye snø på taket blir svært tungt, særlig om det kommer regn i snøen. Da vil vekten trykke nedover og presse vognen mot bakken. Da er det bare støttebeinene hver ende av vognen som tar imot i og med at vognens hjul fjærer. Derfor er det viktig med ekstra støttebukker. I ekstra snø-utsatte områder kan det i tillegg være nødvendig med ekstra støtter inne i vogna der det er store åpne takflater uten støtte fra innredningen. Dette er støtter man kan lage selv to plater pålimt f.eks. en gulvteppebit på platen mot taket, og så en stolpe f.eks. en litt kraftig lekte som spenner mellom gulvplate og takplate.

Smågnagere har også behov for varme og mat om vinteren. Da er det bra å sjekke at ventilgitre i gulventilene er hele. Her er det ofte benyttet plastgitre, og derfor kan det være bra og montere fluenetting i rustfritt stål som tillegg. Det finnes spesielle metallkasser som man kan kjøre hjulene inn i som skal gjøre det vanskeligere for mus å komme seg inn. Hvis smågnagere kjenner lukt av mat vil de være ekstra ivrige på å komme seg inn.

Propan er en fantastisk energikilde som fungerer helt ned mot 40 minusgrader om man benytter stål eller aluminiums-flasker. De lette komfortable komposittflaskene er nesten ikke brukbare på vinteren, fordi komposittmaterialet i flaskene isolerer for godt. Når propanen skal fordampe til gassform, må den trekke varme fra luften rundt. I kuldegrader går ikke dette på grunn av isolasjonsevnen i kompositten. Dette er bare noen tips og gode råd for å unngå mye bryderi og skader. De som tenker å vintercampe vil lettere få en flott opplevelse.

Jeg ønsker dere alle en god vinter.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: