• Kommuner har forsøkt å bruke Plan og Bygningslovens krav om 8 m. avstand for campingenheter, nå skal standarden være 4 meter, i tråd med NBCCs krav.
  Kommuner har forsøkt å bruke Plan og Bygningslovens krav om 8 m. avstand for campingenheter, nå skal standarden være 4 meter, i tråd med NBCCs krav.
 • Her er plattingen brukt for å jevne ut terrenget, og dermed så blir høyden målt fra laveste punkt mot og til høyeste punkt på campingenheten langt over 3,50 meter. Parabolantennen på vogntaket bygger 0,9 meter over vognens tak. Campingenhetens areal er i dette tilfellet bare 35 kvm., men kan likevel bli «ulovlig» ut fra forslaget til ny forskrift.
  Her er plattingen brukt for å jevne ut terrenget, og dermed så blir høyden målt fra laveste punkt mot og til høyeste punkt på campingenheten langt over 3,50 meter. Parabolantennen på vogntaket bygger 0,9 meter over vognens tak. Campingenhetens areal er i dette tilfellet bare 35 kvm., men kan likevel bli «ulovlig» ut fra forslaget til ny forskrift.
Del denne siden:
Tekst og foto: Jørgen Snoen
Bobil og Caravan magasinet, nr 6 Desember 2019

Forslag til nye campingregler: Campingfolket ført bak lyset

NBCC har siden 2013 jobbet for å få en fornuftig avstand på campingplasser der det benyttes isolerte fortelt. På våren 2019 kom det endelig en gladnyhet fra den politiske ledelse fra Kommunaldepartementet.

Avstand 4 meter

Gjeldene avstand som omfatter lave byggverk, herunder også isolerte fortelt skal ifølge Plan og Bygningsloven være 8-åtte-meter. Det har i all tid vært praktisert en avstand mellom campingenhetene på tre til fire meter. NBCC har som sagt jobbet lenge for å få innført en kortere og fornuftigere avstand enn 8 meter. Da var det med stor glede at det nå ville kunne bli en avstand på 4-fire-meter mellom campingenhetene. Når man så studerer høringsnotatet, og forslag til ny forskrift blir man svært forundret.

Umulig lav høyde

Et viktig punkt er målemetoden for å måle maksimal høyde på campingenheten. Her viser høringsforslaget at maksimal høyde på 3,50 meter skal måles fra laveste punkt mot bakken til høyeste punkt på campingenheten. Med den norske topografien så vet alle at terrenget er ujevnt, og at platting som også inngår som en del av campingenheten normalt er der for å utjevne terrenget. Så hvis det skal måles fra laveste punkt mot bakken til høyeste punkt på campingenheten man også kan anta at en åpen takluke, en parabol eller annen antenne plutselig kan inngå som høyeste punkt. Dette vil medføre at det blir en praktisk umulig lav høyde på campingenheten. Dette punktet har NBCC påpekt spesielt, men politisk ledelse har ikke svart på dette. NBCCs forslag til målemetode var at maksimal høyde på 3,50 meter skal måles fra underside av gulvkonstruksjon til høyeste takpunkt på campingenheten.

Tilbakevirkende kraft

Normalt har ikke en forskriftsendring tilbakevirkende kraft. Dette er særdeles viktig moment som ikke stod nevnt i noen av dokumentene som Direktorat for Bygg Kvalitet (DiBK) sendte ut for Kommunaldepartementet. Det er å anta at det var med hensikt at dette punktet var utelatt når man ved spørsmål til DiBK får bekreftet at momentet vedr. tilbakevirkende kraft skal snik-innføres i denne saken. Det er nemlig slik at hvis/når campingvognen/bobilen tas ut fra campingtomten av hvilken som helst grunn skal plutselig en avstand på 4 meter gjelde fra campingvognen/bobilen kommer tilbake på en plass der det har vært praktisert en avstand på 3 meter.

Ikke gjennomførbart

Det vil ikke være gjennomførbart å ha dette som en ny praksis. På campingplassene vil i så fall mange naboer måtte flytte for at det skal bli fire meter rundt enheten som har vært ute.

Dette er særdeles urimelig, og dessuten må en god del av infrastrukturen endres. Dette vil medføre ekstraordinære og svært store utgifter for campingplasseier. Det vil i mange tilfelle være helt fatalt og ødeleggende for campingplassen. Kommunalministeren sa at da får bare den som tar sin campingvogn/bobil ut fra plassen uansett grunn få en ny plass på området. Det er jo ikke slik at campingplasseieren har en rekke tomme arealer i tilfelle at det er noen tar campingvogna/bobilen ut fra plassen.

Prestisje

Nå er det slik at Departementet har sagt at saken legges til side slik at campingplassene skal få områdd seg. Det råder en oppfatning at det har gått prestisje i saken der politisk ledelse ikke vil endre teksten slik at den blir fornuftig og gjennomførbar.

Håp i hengende snøre

Det er fortsatt håp om at departementet kan finne det fornuftig å snu etter å ha hørt på innspillene som har kommet fra hele campingplassbransjen og interesseorganisasjoner som NBCC.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: