Forskningsrapport viser: Bobilferie er positivt for ”det grønne skiftet”

 • Campingferie med bobil kommer godt ut i forhold til klima- og miljøutslipp, viser forskningsrapporten fra Østlandsforskning som NCB la fram tidligere i høst.
  Campingferie med bobil kommer godt ut i forhold til klima- og miljøutslipp, viser forskningsrapporten fra Østlandsforskning som NCB la fram tidligere i høst.
 • Mona Nilsen fra Østlandsforskning og Geir Holm fra Norges Caravanbransjeforbund, NCB, presenterte forskningsrapporten som viser klimaregnskap for en rekke ferieformer
  Mona Nilsen fra Østlandsforskning og Geir Holm fra Norges Caravanbransjeforbund, NCB, presenterte forskningsrapporten som viser klimaregnskap for en rekke ferieformer
 • Cruisereise framstår som absolutt «verstingen» når det gjelder klima- og miljøutslipp. Dernest kommer båtferie. Elektrisk tog med norsk strømmiks kommer best ut.
  Cruisereise framstår som absolutt «verstingen» når det gjelder klima- og miljøutslipp. Dernest kommer båtferie. Elektrisk tog med norsk strømmiks kommer best ut.
 • Fottur i fjellet er bra både for miljø og helse, men har større klimafotavtrykk enn campingferie med bil og telt, viser grafen fra Østlandsforskning
  Fottur i fjellet er bra både for miljø og helse, men har større klimafotavtrykk enn campingferie med bil og telt, viser grafen fra Østlandsforskning
 • Sydenferie på chartertur er også en av «verstingene» når det gjelder klimaavtrykk. Ferietur med bil og telt eller campingvogn kommer bra ut, og bobilferie er bare marginalt verre enn disse.
  Sydenferie på chartertur er også en av «verstingene» når det gjelder klimaavtrykk. Ferietur med bil og telt eller campingvogn kommer bra ut, og bobilferie er bare marginalt verre enn disse.
 • Mona Nilsen fra Vestlandsforskning har vært sentral i utarbeidelsen av rapporten
  Mona Nilsen fra Vestlandsforskning har vært sentral i utarbeidelsen av rapporten
Del denne siden:
Campingferie med bobil kommer godt ut i forhold til klima- og miljøutslipp, viser forskningsrapporten fra Østlandsforskning som NCB la fram tidligere i høst.
Mona Nilsen fra Østlandsforskning og Geir Holm fra Norges Caravanbransjeforbund, NCB, presenterte forskningsrapporten som viser klimaregnskap for en rekke ferieformer
Cruisereise framstår som absolutt «verstingen» når det gjelder klima- og miljøutslipp. Dernest kommer båtferie. Elektrisk tog med norsk strømmiks kommer best ut.
Fottur i fjellet er bra både for miljø og helse, men har større klimafotavtrykk enn campingferie med bil og telt, viser grafen fra Østlandsforskning
Sydenferie på chartertur er også en av «verstingene» når det gjelder klimaavtrykk. Ferietur med bil og telt eller campingvogn kommer bra ut, og bobilferie er bare marginalt verre enn disse.
Mona Nilsen fra Vestlandsforskning har vært sentral i utarbeidelsen av rapporten
Tekst og foto: Sven Furuly
Bobil og Caravan magasinet, nr 6 Desember 2018

Forskningsrapport viser: Bobilferie er positivt for ”det grønne skiftet”

Stikk i strid med det mange tror, er bobilferie gunstig for miljøet når vi sammenlikner dette med andre ferieformer. Østlandsforskning har nettopp publisert en grundig rapport som viser at de totale klimagassutslippene ved en bobilferie er svært gunstige.

Ferie og fritidsreiser bidrar til viktige pusterom i en travel hverdag, og at dette påvirker både vår mentale helse og evne til å motstå stress i hverdagen er en kjent sak. At helgeturer til kontinentale storbyer eller pakkereiser til fjerne strøk er dårlig for miljøet, er heller ingen nyhet for folk flest. Men hvordan påvirker våre ulike ferievalg det globale miljøet? Bobil som ferieform – enten turen går til hjemlige severdigheter eller langturer på kontinentet – har hatt en eksplosiv vekst. Dermed er det lett å tenke at med flere bobiler på veiene øker miljøproblemene, og da er ikke politikernes tanker om en høyere avgift på bobiler langt unna. Slik har det heldigvis ikke gått, og med den rapporten Mona Nielsen i Østlandsforskning la frem, bør dette heller aldri skje.

Vitenskapelig dokument

Forskingsarbeidet er utført på oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund (NCB) og er gjennomført helt uavhengig fra oppdragsgiver. Bakgrunnen til at NCB så seg nødt til å få en slik rapport på plass var den stadige usikkerheten de politiske diskusjonene rundt de årlige norske statsbudsjettene skapte for bransjen. Med et pennestrøk kan tusenvis av arbeidsplasser forsvinne, og ettersom mange av landets største bobil- og caravanbedrifter er lokalisert ute i distriktene, handler det heller ikke om en snarlig omstilling til nye næringsveier. Den beste måten å møte kritikk og trusler er et høyt kunnskapsnivå, og gjennom et uavhengig forskningsprosjekt der viktige referansegrupper også var invitert til å delta, var tanken at rapporten skulle bli et solid dokument for både politikere og byråkrater å forholde seg til. Denne referansegruppen har bestått av representanter for miljøorganisasjonen Zero, fra NHO Reiseliv og en representant fra bobil og caravanbransjen.

«Hytta på tur»

Det er lett å tenke at en stor og tung bobil er en skikkelig miljøversting. Poenget er imidlertid at en bobil er en feriereise der du tar med ”hytta på tur”. Det unike med denne forskningsrapporten er at den tar med seg de samlede klimagassutslippene for ulike ferieformer. Utgangspunktet for undersøkelsen og den påfølgende rapporten er et par i sekstiårene som skal ha en ferieuke. Gjennom å sammenlikne en sydenferie, en storbyferie, et cruise, en fottur i fjellet, og flere andre ferieformer med bobilferie, har Østlandsforsking gjort svært interessante funn.

Bedre for klimaet

Bobilferie er mye bedre for klimaet enn langt de fleste av de ferie-typer et stort antall nordmenn velger. Undersøkelsen tar utgangspunkt i mye mer enn selve transporten – der bobilen isolert sett må se seg slått av en kjøretur med en lett personbil – ikke minst når man sammenlikner med en elbil. Målt opp mot fly, motorbåtferie eller cruise er karbonutslippet fra en bobil svært lavt. Riktignok er utslippet per kilometer fra et fly lavt, men når du flyr like langt for å feriere en uke, som et år samlet CO2-utslipp fra privatbilen din, er det ikke vanskelig å konkludere med at flyreiser er alt annet enn gunstig for miljøet.

Klimaavtrykk

Det sentrale i undersøkelsen er begrepet ”klimagassutslipp” – der det er foretatt analyser etter kjente metoder som beregner klimaavtrykket for ulike produkter, tjenester og aktiviteter. Dermed må alt beregnes ut i fra et livsløp der transport, overnatting, mat og aktiviteter inngår. Da kan man få et totalt bilde av hvordan våre ulike ferievalg påvirker miljøet – både i øyeblikket og i et lengre tidsperspektiv.

Beregne utslipp

På samme måte som det i dag diskuteres hvor stort CO2-utslipp produksjonen av en ny bil representerer, er det ikke vanskelig å beregne hvor store klimagassutslipp som oppstår ved bygging av et hus, et hotell, eller en båt – for deretter å fordele dette på forventet levetid. I tillegg må en se på hvor store miljøbelastningene som kommer i tillegg til dette under bruk. Det forventes at et hus, hytter og hoteller har en levetid på 60 år, mens en bobil forventes å vare i 20 år, med 40 bruksdøgn i året, før den kondemneres

Få kilometre i året

For bobilens vedkommende har man tatt som utgangspunkt at denne kjøres 6000 kilometer årlig og benytter en biodiesel-innblanding på 7%. Miljøbelastningen til en slik bobil er brukt som Indeks = 100% i rapporten, og sammenliknet dette først med andre transportformer. Da forteller rapporten at en reise som vi i Bobil & Caravan Magasinet forsøkte i sommer, der vi kobler en elbil foran en campingvogn, er en enda mer miljøvennlig transportløsning enn en en bobil. Setter vi derimot en dieselbil som også kjører med 7% bio-innblanding foran campingvogna, øker indeks for denne ekvipasjen til 116%. I undersøkelsen er ”tur langs norskekysten i båt” basert på en motorbåt, som gir en indeks 262%.

Seilbåt bedre

Hadde Østlandsforskning valgt seilbåt i stedet, ville den trolig kommet bedre ut. Både på grunn av lavere drivstofforbruk per driftsdøgn og en lang levetid på seilbåter. Når vi ser på transport-delen av et cruise, representerer dette en indeks på hele 316%. Fly har, som tidligere nevnt, lavt utslipp per transportkilometer. En indeks på 35% er isolert sett gunstig, men flyreiser er likevel et miljøproblem på grunn av transportstrekningene.

Hjemmeferie best

Det er lett å forstå at undersøkelsen slår fast at en hjemme-ferie er mest gunstig for miljøet. Vi oppholder oss i et hus som miljømessig avskrives over lang tid, vi fører et regulært kosthold, og aktivitetene foregår i nærområdet. En tur til hytta ved sjøen gir en grad av transport, i likhet med å benytte egen bil for en fottur i fjellet eller campingliv i telt eller vogn, men er for øvrig gunstig. Analysen av klimagassutslippene per feriedøgn med overnatting viser at et cruise er aller verst når det kommer til klimaavtrykket. Samlet sett er en cruise-ferie ni ganger mer belastende enn det nest ”verste” alternativet.

Cruiseferie verst

Klimagassutslippet er så høyt for cruiseferie, at vi har valgt å bruke to diagrammer for å vise dette. Chartertur til Syden og storbyferie kommer også svært dårlig ut i forhold til ferie i bobil. Mye av forklaringen på dette ligger i alt fra konsum av mat i store mengder, til energikrevende klimaanlegg, høyt servicenivå og de høye miljøbelastningene transporten til fjerne strøk utgjør.

Klimagasser fra alt

Det er med andre ord liten grunn til å irritere seg over – eller tenke utslippsproblematikk når man møter en bobil på veiene. De samlede utslippene fra en chartertur til Syden er mer enn dobbelt så høye, og en båttur langs norskekysten er slett ikke så miljøvennlig som mange kanskje tenker. Alt vi gjør i det daglige fører til utslipp av klimagasser. Maten vi spiser, husene vi bor i, bilene vi kjører og alle tingene vi omgir oss med har ført til klimagassutslipp når de er blitt produsert, og mange gir også klimagassutslipp under bruk.

Camping gunstig for miljøet

Gjennomsnittsutslippet per uke for en nordmann er 165 kg CO2-ekvivalenter. Til sammen gir en ukes bobilferie litt i underkant av 300 kg CO2 per person, mens en Sydenferie utgjør nesten det dobbelte. Grunnen til at vi velger å bruke ”versting”-begrepet på et cruise, er de enorme klimagassutslippene. En uke om bord representerer 1000 kg CO2-ekvivalenter, men legger vi til en flyreise til f. eks Karibia før man går om bord, stiger utslippene til over 10 000 kg (10 tonn!) per person. Bobilferie og camping som ferieform fremstår dermed som gunstig for miljøet – om man ikke velger hjemme-ferie eller en fottur i fjellet! 

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: