Campingvognturister: Nektes lovlig parkering på overnattingsplasser

 • En rekke land har opprettet stellplasser for både campingvogner og bobiler. Her fra en stor stellplass i Slovenia med både personbiler, bobiler og campingvogner i oppmerkede felt.
  En rekke land har opprettet stellplasser for både campingvogner og bobiler. Her fra en stor stellplass i Slovenia med både personbiler, bobiler og campingvogner i oppmerkede felt.
 • Slik merkes stellplassene i en rekke land, med egen markering for campingvogner. Bobiler regnes her som «personbiler».
  Slik merkes stellplassene i en rekke land, med egen markering for campingvogner. Bobiler regnes her som «personbiler».
Del denne siden:
En rekke land har opprettet stellplasser for både campingvogner og bobiler. Her fra en stor stellplass i Slovenia med både personbiler, bobiler og campingvogner i oppmerkede felt.
Slik merkes stellplassene i en rekke land, med egen markering for campingvogner. Bobiler regnes her som «personbiler».
Tekst og foto: Jørgen Snoen
Bobil og Caravan magasinet, nr 5 Oktober 2019

Campingvognturister: Nektes lovlig parkering på overnattingsplasser

I de siste årene har det fra kommuner og andre myndigheter vokst fram en omfattende diskriminering av campingvognturister da disse nektes lovlig parkering. Alle vegfarende turistgrupper har behov for parkering, rast og tilfeldig overnatting, og det oppleves som et økende problem å finne egnede lovlige plasser. Statens Vegvesen kommer i nær fremtid til å redusere antallet rasteplasser kraftig langs riksveinettet. I tillegg kjører mange kommuner en utstrakt praksis der turister med bil og campingvogn utestenges fra sentrumsnære oppstillingsplasser eller parkeringsplasser.

Uønsket

Sommeren 2019 har NBCC fått flere meldinger fra medlemmer om at hvis du ønsker å besøke en by er du uønsket hvis du kommer med campingvogn hengende etter bilen.

Kommunenes parkeringsetater bøtelegger kraftig eller får tauet bort din campingekvipasje om man parkerer der det er tillatt for personbiler og bobiler.

Mangelfull merking

Mange kommuner og private bedrifter har opprettet og har planer om å opprette oppstillingsplasser for campingkjøretøyer. Dette er positivt om plassene er godt organiserte og at det er plass til turister med både campingvogn og bobil. Men det man opplever er at mange av disse plassene blir skiltet med et skilt der det vises en alkove-bobil. Hva vil dette si, er det da bare tillatt for turister med alkove-bobiler eller kan man benytte oppstillingsplassen med campingvogn og alle typer bobil.

Stellplasser

Navnet Stellplass er svært godt kjent i hele Europa, og hvis det skiltes med bruk av navnet Stellplass, så vet alle vet at her er det uomtvistelig åpent for alle turister med varianter av bobiler og campingvogn. Er det en norsk kommune som oppretter en slik plass, blir det gjort med bruk av offentlige midler, altså skattepenger, som også turistene med campingvogn betaler. Da er det sterkt uheldig og diskriminerende hvis f.eks. turister med bil og campingvogn ikke får lov til å benytte disse oppstillingsplassene. Det kan ikke være slik at oppstillingsplasser som tilrettelegges for campingturister utestenger de som reiser med campingvogn.

Segregering og diskriminering

For å ta et eksempel: Hvis to familier i et reisefølge, for eksempel foreldre og deres voksne barn med familie, kommer med ulike campingkjøretøyer, så kan de ikke sammen lovlig benytte disse oppstillingsplassene som er skiltet med en alkove-bobil. Da kan turistene med campingvogn bli tvunget til å finne andre plasser ofte langt fra tettstedenes sentrum.

Trusler

Det er faktisk slik i dag at pga. det skiltet som nå benyttes uheldigvis har grodd fram en bruk av trusler der turister med campingvogn blir truet vekk av enkelte andre brukere av plassene. Dette er det vel ingen ansvarlige myndigheter eller private aktører som ønsker.

Her må det ryddes opp hurtigst mulig og skiltes slik at turister uavhengig om de kommer med en eller annen variant bobil eller campingvogn på lik linje kan benytte seg av oppstillingsplassene. Alle turister med campingvogn og bobil har nøyaktig de samme ønsker og behov under sine reiser.

Samme plassbehov

Hvis argumentet er at en bil med campingvogn tar mye større plass enn en bobil så er det helt feil. En normal campingvogn og en normal bobil er mellom 7,5 og 8,5 meter lang inkl. campingvognens drag. Når personer sover i kjøretøyet skal det være minimum 3 meter avstand mellom kjøretøyene, og i det åpne området utenfor campingvogndøren kan trekkbilen parkeres.

Ikke lovregulert

Det finnes ingen offentlige nasjonale lover og forskrifter hvordan slike oppstillingsplasser skal være innrettet angående hvordan plassen kan brukes, forurensing, sikkerhet, skilting eller hvem som lovlig kan benytte plassene. Om det ikke blir utarbeidet lover og forskrifter bør i hvert fall lovgivende politikere (departementer) kunne gi en politisk anbefaling til hvordan disse stellplassene skal være innrettet, og brukes.

For alle campingkjøretøyer

Så min henstilling til politikere på Stortinget eller i kommunene og private aktører er at slike oppstillingsplasser som jeg i artikkelen velger å navngi som «stellplass» er åpne for alle turister uavhengig av hva slags campingkjøretøy man kommer med som besøkende turist.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: