100 000 fastliggere i Norge? Sikkerhetskontroll av fastliggere

 • Det er ikke rart man trives i slike otte omgivelser som her på Nes camping på Jeløya
  Det er ikke rart man trives i slike otte omgivelser som her på Nes camping på Jeløya
 • Resepsjonen på Nes camping. Både her og på Larkollen camping synes de at sikkerhetskontroll av campingvogner var en god ide og støttet helhjertet opp om tiltaket
  Resepsjonen på Nes camping. Både her og på Larkollen camping synes de at sikkerhetskontroll av campingvogner var en god ide og støttet helhjertet opp om tiltaket
 • Her rigger NBCC-gjengen seg til på Larkollen camping sammen med Codan og AGA
  Her rigger NBCC-gjengen seg til på Larkollen camping sammen med Codan og AGA
 • En spent vogneier på Larkollen camping følger nøye med mens gassanlegget kontrolleres
  En spent vogneier på Larkollen camping følger nøye med mens gassanlegget kontrolleres
 • Her trykkprøves gassanlegget for å kunne oppdage en eventuell lekkasje
  Her trykkprøves gassanlegget for å kunne oppdage en eventuell lekkasje
 • Hvis gasslangen på din campingvogn er morken og sprukket som denne er i enden må den byttes. Hvis sprekker synes når du bøyer på slangen må den byttes
  Hvis gasslangen på din campingvogn er morken og sprukket som denne er i enden må den byttes. Hvis sprekker synes når du bøyer på slangen må den byttes
Del denne siden:
Det er ikke rart man trives i slike otte omgivelser som her på Nes camping på Jeløya
Resepsjonen på Nes camping. Både her og på Larkollen camping synes de at sikkerhetskontroll av campingvogner var en god ide og støttet helhjertet opp om tiltaket
Her rigger NBCC-gjengen seg til på Larkollen camping sammen med Codan og AGA
En spent vogneier på Larkollen camping følger nøye med mens gassanlegget kontrolleres
Her trykkprøves gassanlegget for å kunne oppdage en eventuell lekkasje
Hvis gasslangen på din campingvogn er morken og sprukket som denne er i enden må den byttes. Hvis sprekker synes når du bøyer på slangen må den byttes
Tekst og foto: Magne Storlien og Eli Gravem Hansen
Bobil og Caravan magasinet, nr 6, desember 2015

100 000 fastliggere i Norge? Sikkerhetskontroll av fastliggere

Det er utrolig mange rundt omkring i Norge som har rigget seg til fast på en campingplass og vogna har kanskje ikke beveget seg på flere år. Da er det nok lett å glemme at man må tenke på sikkerheten for seg selv og familien, selv om man ikke triller av gårde på veien.

Mange fastliggere

Det er av flere årsaker vanskelig å tallfeste antall campingvogner i Norge. Fram til årsavgiften på vogner ble fjernet i 2015 har det å registrere vogna medført ekstra kostnader og noen registreringsplikt finnes ikke. Bransjen antar at antallet ligger et sted mellom 150 000 og 250 000 vogner og ifølge Statistisk Sentralbyrå er nesten halvparten av alle med campingvogn fastliggere. Det betyr igjen at antallet fastliggere er rundt 100 000! Riktignok et veldig usikkert tall, men det sier noe om at dette er en ferieform som veldig mange trives med.

Prioriteres sikkerheten?

Hvordan står det så til med sikkerheten blant fastliggerne? Slurves det mye? Dette ville vi i NBCC region 11 (Østfold / Akershus / Oslo) i samarbeid med fagsjef Jørgen Snoen finne ut av og samtidig prøve å verve noen nye medlemmer. Derfor allierte vi oss med Codan og AGA og laget et opplegg for en slik sikkerhetskontroll. Vi tok utgangspunkt i det kontrollskjemaet som brukes av NBCC-avdelingene ved vanlig teknisk kontroll av campingvogner og fjernet det som ikke var relevant for fastliggere. Med
kontrollskjemaet følger det en prosedyre, eller forklaring av hva som sjekkes under hvert punkt. Denne prosedyren ble også tilpasset fastliggere, og med en stor bunke av skjemaer og forklaringer reiste vi en helg til to campingplasser i nærheten av Moss hvor vi utførte sikkerhetskontroll. Vi var på Larkollen camping på lørdag og på Nes camping på Jeløya på søndag.

Velvillige campingplasser

Selvsagt hadde vi i god tid tatt kontakt med disse to campingplassene og begge var utrolig positive og imøtekommende fra første stund, for sikkerhet var noe de var opptatt av. Det ble lagt ut lister i resepsjonen i god tid i forkant hvor de fastboende kunne melde seg på. Flere avdelinger i regionen stilte opp med tillitsvalgte, både folk fra lokal teknisk komite og fra styrene. Vi reiste til Larkollen på fredag kveld og rigget oss til i medbrakte vogner og bobiler for så å forflytte oss til Nes camping lørdag ettermiddag. Vi fikk til og med overnatte gratis.

Mange lurte nok på hva slags gjeng i gule vester som ruslet rundt på campingen denne helgen. Men vi ble meget positivt mottatt og de påmeldte satt og ventet på oss. Flere ganger spurte naboen om vi kunne kontrollere hos dem også selv om de opprinnelig ikke hadde meldt seg på, noe vi selvsagt etterkom.

Hva avdekket kontrollen?

Flest anmerkninger ble det i forbindelse ned tilførselskabelen. Den skal som kjent være av typen H07RN-F, 3x2,5 mm2. Den skal være maks 25 meter lang, uten skjøt og den skal ikke være nedgravd. Alt dette ble det syndet mot. Vi fant også kabler hvor jordingen ikke fungerte. En hadde faktisk ujordet kabel fra strømboksen til vogna!

Det var også noen som hadde for gamle og morkne gasslanger. Nå var det nesten ingen som hadde gass tilkoblet selve vogna, men propan ble brukt til grilling og oppvarming. Vi fant ingen med gasslekkasje i vogna, heldigvis!

Vi sjekket også om de hadde fungerende gass- og brannvarsler. Flere steder lå gassvarsleren på ei hylle med nytt batteri ved siden av. Da virker den dårlig! Brannslukningsapparatene ble kontrollert og eier ble anbefalt å snu brannslukkeren opp ned med jevne mellomrom for at pulveret ikke skulle klumpe seg. En visste at det var brannslukningsapparat i vogna, men ikke hvor. Det tok han over 5 minutter å finne det i en sengebenk under masse klær. Da fikk han seg en real tankevekker, for hva kunne skjedd hvis det var alvor og hastverk.

Alle som ble kontrollert fikk det utfylte kontrollskjemaet og prosedyrearket med forklaring til hva som ble kontrollert.

Hjemmesnekret elektrisk i forteltene

Mest alvorlig rent sikkerhetsmessig var nok det vi så av strømopplegg i forteltene. Vi hadde ikke kapasitet til å kontrollere det i detalj, men observerte mye rart. Vi så eksempler som skjøtekontakt på skjøtekontakt på skjøtekontakt langs alle veggene i forteltet - og helt i enden stod storforbrukeren – en komfyr! Det var også mange ujorda kabler å se i forteltene. Vi rådet folk til å få en elektriker til å gjøre jobben skikkelig, for når man investerer kanskje over 100 000 kroner i et fastliggertelt som skal stå på samme plassen i årevis blir det en forholdsvis liten kostnad å få en elektriker til å sørge for at alt blir forskriftsmessig.

Takknemlige vogneiere

I løpet av denne helgen hørte vi ikke et vondt ord, men fikk derimot en masse godord fra takknemlige vogneiere som hadde fått øynene opp for hvor viktig det er å tenke sikkerhet for seg og sin familie. Mange gav også uttrykk for at de hadde fått et helt annet syn på NBCC som en virkelig seriøs organisasjon etter å ha vært i «nærkontakt» med oss. Dette gav seg også utslag i mange nye medlemmer, riktignok godt sponset av Codan. Alt i alt ble det en meget positiv opplevelse, både for de fastboende og for den gjengen fra NBCC som brukte en helg i august av fritiden sin på ideelt arbeid til felles beste.

Et av målene med denne sikkerhetskontrollen av fastliggere var å høste erfaring som andre tillitsvalgte i NBCC kan dra nytte av. Vi håper derfor at andre lokal- avdelinger eller regioner innen NBCC kan bruke erfaringene og dra i gang lignende opplegg på fastliggerplasser landet rundt. Derfor ble det også orientert om dette på lederkonferansen i oktober. Det er selvsagt ikke noe i veien for at du som ligger fast selv tar kontakt med din lokalavdeling og spør om det er mulig å få til en sikkerhetskontroll på din campingplass til våren!

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: