Handikap-vennlige campingplasser

Handikap-vennlige campingplasser

Her får du en oversikt over campingplasser som har oppgitt at de har et tilbud som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Selv om ingen skal diskrimineres for sin funksjonsnedsettelse, ønsker vi å gi deg en oversikt over de campingplassene i Norge som kan være et godt utgangspunkt for den beste campingopplevelsen.

Kapasitet og tilbud varierer, så vi anbefaler å kontakte den enkelte campingplass på forhånd for å avklare at de har et tilbud tilpasset ditt behov.

God tur!

Del denne siden:

Oversiktskart - Handikap-vennlige plasser

Øvrige handikap-vennlige plasser

  • Norges campingplasser
    Vi vet hva som finnes dit du skal.
  • Norges campingplasser
    Vi vet hva som finnes dit du skal.